Monday, 17 September 2012

അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം

അന്തരീക്ഷമര്‍ദ്ദം

 വായു നിറച്ച ​ഒരു ബലൂണും വായു നിറക്കാത്ത ഒരു ബലൂണും തൂക്കിനോക്കുക. ഏതിനാണ് ഭാരം കൂടുതല്‍? ​​എന്തായിരിക്കും കാരണം?

 അന്തരീക്ഷവായുവിന് ഭാരം ഉണ്ട്


എന്തൊരു ഭാരം!


അന്തരീക്ഷവായുവിന്‍റെ ഭാരം നമുക്ക് ​​അനുഭവപ്പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷവായു വസ്തുക്കളില്‍ ചെലുത്തുന്ന ബലത്തെ അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദം എന്ന് പറയുന്നു

No comments:

Post a Comment